Keresés

Nem-besorolt

A nevem Juhász Róbert

Adatok

 • 1968 szeptember 7-én születtem Miskolcon.
 • Nős vagyok, két lányom van, Júlia és Johanna
 • 1992-2016-ig a Mechában tanítottam,
 • 2016-tól az UMSZKI-ban tanítok

 

Iskoláim

 • 1992 Kandó Kálmán VMF (villamos üzemmérnök, műszaki tanár)
 • 1997 BME (okl. villamosmérnök - digitális technika, számítógép  architektúrák)
 • 2006 BME (okl. mérnöktanár)
 • 2009 BME (közoktatási vezető)
 • 2012 BME (mentortanár)

2015-ben Mesterpedagógusi címet szereztem

Hobbi

Olvasás, régi rádiók restaurálása, mikrovezérlők, linux

Gondolatok a honlapról

A honlap kialakításának célja kezdetben is a tudásmegosztás volt, amiről akkor még fogalmam sem volt, hogy ilyen szép tudományos kifejezéssel lehet illetni :). Annyi bizonyos, hogy az ötlet onnan származott, hogy az idő során sok olyan tudást gyűjtöttem össze, amelyet szerettem volna közkinccsé tenni.

Felmerül a kérdés, hogy egy villamosmérnök hogyan kerül a tanári pályára. Azt hiszem ez sok szerencsés tényező együttállásának köszönhető. A legfontosabb talán az volt, hogy tanulmányaim során nagyon szerencsés voltam, mert rengeteg olyan szakemberrel találkoztam, akik amellett, hogy magas szinten művelték a szakmájukat kiváló pedagógusok voltak. Tőlük nagyon sokat tanultam, és ezen kívül nagy befolyással voltak a pályám alakulására is. Ezen okok miatt fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék én is ebből valamit visszaadni.Önarckép

A mikrovezérlőkről készült anyagaim voltak az elsők a honlapon, s ennek szeretetét is egy kiváló pedagógusnak köszönhetem. A műszaki egyetemen találkoztam akkori digitális technika tanárommal, aki teljesen más szemszögből magyarázta el a mikroszámítógépek működésének és programozásának világát. Ekkor értettem meg igazából ezen berendezések működését.

A tanulást és a tanítást is mindig szerettem és szeretem, habár a körülmények nem a legkedvezőbben alakulnak ezen a téren. Ezt jelzi az is, hogy legutóbbi képesítésemet 2012-ben szereztem meg, s 2015-ben elnyertem a mesterpedagógusi címet is. Sanos manapság egyre több olyan diákkal találkozom, akik a tanulást szükséges rossznak érzik, pedig ha fefedeznék a tanulás örömét, akkor teljesen máshogy állnának hozzá. Én már nagyon sok áramkört megépítettem, rengeteg programot megírtam, de még ma is nagyon boldog vagyok akkor, amikor egy általam készített berendezés "életre kel"!

A honlapon igyekeztem olyan hasznos információkat elhelyezni, amelyek a tanítást és a tanulást is segítik.

A közeljövőben a mester programom keretében a PLC programozás tanításához készült emulációs panelek leírása és dokumentációja is meg fog jelenni a honlapomon a PLC menüpont alatt.

 

 

 

Emulációs panelek

Kategória: Nem-besorolt
Írta: Főadminisztrátor
 
Az alábbi emuláció paneleket terveztem meg, amelyek a mesterprogramomban is szerepelnek:
 1. Lépcsőházi automatika feladat: A feladat során egy 3 szintes lakóépület lépcsőház világítását kell megtervezni. Az emulációs panel egy lakóházra hasonlító nyomtatott áramkör, amely tartalmaz a feladathoz 3 nyomógombot és a világításhoz 3 db LED-et. A hagyományos időzített világításon kívül a tanulónak extra opciókat is meg kell valósítaniuk: hosszú gombnyomásra lekapcsolás, kétszeri gyors megnyomásra állandó világítás, hibajelzés beragadt gomb esetén.

 2. Kirakatvilágítás feladat: A tanulóknak egy üzlet kirakatvilágítását kell megtervezni. Az emulációs panelon kapcsolók, nyomógombok, alkonykapcsoló és mozgásérzékelő, valamint LED-ek találhatók a minimális, a normál és a kiegészítő világításhoz. A feladat során a napszaknak, a nyitvatartási időnek és a kirakat előtt elhaladó vásárlók függvényében kell vezérelni a lámpákat.

 3. Szellőztető rendszer: A feladatban egy mélygarázs szellőztetőrendszerének felügyeletét kell megoldani. A panelon található 4 db ventilátor egy nyomógomb, egy piros, egy sárga és egy zöld lámpa. A működő ventilátorok számától függően a programnak piros, sárga, vagy zöld jelzést kell adniuk az autók számára.

 4. Almacsomagoló: Az emulációs berendezés egy almák csomagolására képes rendszert emulál. A panel emulál 2 futószalagot, egy helyzetérzékelőt a dobozoknak és egy optikai érzékelőt az almák számolásához. Tartalmaz egy START és egy STOP nyomógombot, valamint egy üzemjelző lámpát. Az érzékelőknek megfelelően olyan vezérlést kell megvalósítaniuk a tanulóknak, hogy minden egyes dobozba 10 db alma kerüljön.

 5. Tisztítóberendezés: Az eszköz egy pneumatikus hengerrel vezérelt fel-le mozgó kosarat emulál, amelynek helyzetét 2 végálláskapcsoló jelzi. Található rajta még egy START nyomógomb és egy üzemjelző lámpa. A feladat során a tanulónak meg kell oldani a végállás érzékelők figyelésével a henger mozgatását úgy, hogy a kosár egy megadott ideig tartózkodjon a fürdőben, illetve egy adott ciklusszám után álljon le a készülék.

 6. Útkereszteződés mellékúttal: Az emulációs panel többfajta közlekedési szituáció megvalósítására alkalmas. Tartalmaz kapcsolókat és nyomógombot jelzőlámpákat és gyalogátkelő helyet. A feladat: egy kereszteződésben a főút és a mellékutak kereszteződését közlekedési lámpával irányítják. Egy megadott ütemdiagram alapján kell kapcsolgatni a piros a sárga, és a zöld lámpákat. Az időegység – egy ütem ideje – 5 s. A berendezést a BE_KI nyomógombbal lehet üzembe helyezni. A K1 kapcsolóval a normál (K1=Be) és a villogó sárga (K1=Ki) üzemmód között lehet váltani. A villogás frekvenciája 2 Hz.

 7. Variációk gyalogátkelőhely vezérlésére: A feladatokhoz az előző emulációs panelt lehet felhasználni. Az első verzióban egy automatikus váltott irányú vezérlést kell megvalósítani, ahol az egyes ütemek idejét egy potenciométerrel lehet változtatni megadott tartományon belül. Ehhez a beépített A/D átalakítót kell használni. A másik verzióban a gyalogosok kezdeményezhetik a zöld fázist egy gomb megnyomásával, kiegészítve azzal, ha adott időn belül nem történik gomb nyomás, akkor automatikusan beiktat egy zöld ciklust.

 8. Szobatermosztát: A feladatban egy lakóház fűtését-hűtését kiszolgáló automatikát kell elkészíteni. Az emulációs panelen ehhez található 4 db hétszegmenses kijelző a hőmérséklet kiíratásához, egy LCD kijelző egyéb információk megjelenítéséhez (pl. téli vagy nyári üzemmód), nyomógombok a hőmérséklet beállításához, üzemmód váltó kapcsoló, valamint egy kétszínű LED a fűtés-hűtés aktív állapotának jelzésére. A cél egy olyan program megírása, amellyel be lehet állítani bizonyos határok között a kívánt hőmérsékletet, amit a program el is küld a kijelzőnek. Majd ennek, illetve a külső hőmérsékletnek és az üzemmódnak megfelelően kapcsolja a fűtést, vagy a hűtést.

 9. Vagontöltő berendezés: A feladatban egy vagont a szilárd anyag tárolóból (siló), adagolócsiga és szállítószalag segítségével kell feltölteni. Az adagolást a STRART gomb megnyomásával engedélyezik. A vagon csak akkor tölthető, ha megfelelő pozícióban van, amit egy érzékelő jelez. A vagon töltöttségét szintén egy érzékelő jelzi. Az adagoló csigát és a szállítószalagot az érzékelők jelének figyelembe vételével, valamint úgy kell vezérelni, hogy az anyag ne torlódhasson fel. Az emulációs panelen megtalálható a START és a STOP nyomógomb, a két üzemjelző lámpa, az érzékelők, valamint a szállítószalag és az adagolócsiga modellje.

 10. Útfelbontást jelző lámpa: A panel egy mobil jelzőlámparendszert emulál, amelyet útfelbontások forgalomirányítására alkalmas. Tartalmaz két jelzőlámpát, két érzékelőt az autók jelenlétének detektálására és egy kapcsolót, amellyel üzembe lehet helyezni. A tanulónak a feladatban meg kell oldaniuk a lámpák vezérlését az autók érkezésének figyelésével különböző prioritások – pl. a balról jövők élveznek elsőbbséget – mentén.

 11. Festékkeverő berendezés: Az emulációs panel két különböző folyadék – pl. festék – megfelelő arányú összekeverésére alkalmas berendezést emulál. A folyadékok tartályba juttatásához tartalmaz két feltöltőszelepet, a kész keverék felhasználásához pedig e leengedő szelepet. A tartályban a folyadékszintet két érzékelő jelzi. A folyamatot négy nyomógomb segítségével lehet vezérelni: Start, Stop, Leengedés, Nyugta. A keverés folyamatáról pedig egy lámpa ad információt. A feladat során a tartály vezérlésének automatizálását kell megoldaniuk a tanulókat. A megfelelő arányokat a szelepek nyitási idejével kell beállítani. Adott ciklusszám elérése után gondoskodni kell a tartály leürítéséről és tisztításáról. A tisztítás befejezését a kezelőnek kell

Oldaltérkép

Kategória: Nem-besorolt
Írta: Főadminisztrátor

PLC

Almacsomagoló

Kategória: Nem-besorolt
Írta: Főadminisztrátor
 
Az emulációs panel rövid bemutatása

 almacsomagolóAz emulációs panelünk egy almacsomagoló berendezést hivatott modellezni. A csomagoló berendezés két futószalagot tartalmaz, az egyik a dobozokat, a másik a csomagolandó almákat szállítja. A futószalagok piros, illetve kétszínű LED-ekből lettek kialakítva. A dobozokat szállító szalag esetében a zöld szín a doboz aktuális pozícióját mutatja. A berendezés két jelzést küld a PLC felé. Egyrészt jelzi, hogy a doboz a megfelelő pozícióban van (doboz érzékelő), s így a doboz szállító szalagot le kell állítani. Másrészt jelzi, hogy egy alma bekerült a dobozba (alma érzékelő). Ezen kívül a PLC bemenetére csatlakozik még a STOP és a VÉSZ gomb is. Kimenetként a két szállítószalagot (A_SZ és D_SZ), valamint az üzemmód jelző zöld LED-et (U_J) kell működtetnünk. Ezen kívül még egy piros LED is rendelkezésünkre áll, a mintafeladatban ennek nincs szerepe. Az emulációs panel két kiegészítő jelzést is ad: az almák érzékelésekor az almát szállító szalag alatt lévő D_E LED színt vált. A dobozt szállító szalag két gégében lévő kék színű LED-ek villogása pedig azt jelzi, hogy a PLC-re írt működtető programunk hibás.

Letöltések:    
    kapcsolási rajz
    nyákterv
    beültetési rajz
    matrica
    működtető program 18F4x2
    működtető program 18F44k22
    feladat